Czym się zajmujemy

Pomagamy firmom w uzyskaniu dotacji

Współpraca z naszymi klientami rozpoczęła się jeszcze przed akcesją (w ramach programów SAPARD) i trwa do chwili obecnej.

Od 2002 roku pozyskujemy i rozliczamy środki na inwestycje w przedsiębiorstwach. W aktualnej perspektywie 2014-2020 pozyskujemy dotacje dla przedsiębiorców także w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

O nas

Tworzymy zespół specjalistów z pond 25 letnim doświadczeniem w działalności doradczej, głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pomagamy klientom w pozyskaniu zewnętrznego zasilania finansowego, optymalizacji działalności, a w szczególnych wypadkach w przygotowaniu programów naprawczych lub restrukturyzacyjnych.

Miarą naszej skuteczności jest 98% projektów skierowanych do dofinansowania!

Oferta

Podstawowe obszary naszej działalności to:

piggy bank blue icon

Dotacje UE

piggy bank blue icon

Biznesplany

piggy bank blue icon

Restrukturyzacja
firm

piggy bank blue icon

Wycena
podmiotów

piggy bank blue icon

Przekształcenia
własnościowe

piggy bank blue icon

Analizy
ekonomiczne
i finansowe

Aktualności

Programy Krajowe

I Oś Priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE

Firma "PROGRES" przygotowała dokumentację do projektu pt. "Wdrożenie efektów własnej działalności badawczo-rozwojowej, dotyczącej przyrostowej i ubytkowej technologii automatycznego wykonywania sparametryzowanych uzupełnień protetycznych najnowszej generacji". Projekt został aplikowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Łódzkiego, Działanie II.3 - Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1 - Innowacje w MŚP.

Projekt został wybrany do dofinansowania, spośród 358 złożonych w konkursie. Będziemy prowadzić kompleksowo wszystkie prace związane z jego realizacją i rozliczeniem.

Newsletter

Najnowsze wiadomości,
artykuły oraz porady
związane z dotacjami

Jesteś zapisany/a do newslettera

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, masz pytanie – skontaktuj się z nami.

To pole jest wymagane

To pole jest wymagane

To pole jest wymagane

Wiadomość wysłana pomyślnie!

Wystąpiły problemy, spróbuj ponownie później!

Wysyłanie